Odpowiedzi

2010-03-20T18:59:28+01:00
⅔×3+⅔×4+⅛×6=⁶/₃+⁸/₃+¾=5⁵/₁₂

⅔+⅔+⅛=³⁵/₂₄
5⁵/₁₂:³⁵/₂₄=²⁶/₇=około3,71zł to nowa cena 1kg mieszanki
2010-03-20T19:00:39+01:00
Dane:
2/3 kg herbaty - 3 zł (3/1 zł)
2/3 kg herbaty - 4 zł (4/1 zł)
1/8 kg herbaty - 6 zł (6/1 zł)

Rozwiązanie:
(2/3 kg * 3/1 zł) + (2/3 kg * 4/1 zł) + (1/8 kg * 6/1 zł) =
2 zł + 2,7 zł + 0,75 zł = 5,35 zł

Odpowiedź: Kilogram mieszanki kosztuje 5,45 zł.