Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T19:49:54+01:00
1. populacja-to grupa osobników tego samego gatunku, żyjących w tym samym środowisku kontaktujących się ze sobą i mogących się ze sobą kontaktować.
biocenoza-to zespół organizmów złożonych z populacji wszystkich gatunków zasiedlających określony teren
ekosystem-to wszystkie organizmy współpracujące ze sobą na danym terenie wraz z ich nieożywionym środowieskiem
biom-rozległy obszar o podobnym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego i historii flory.
biosfera-strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, gdzie odbywają się procesy ekologiczne


4. drapieżnictwo-polega na zabijaniu w celu uzyskania koniecznego do życia pokarmu
lew-antylopa
wilk-zając
pasożytnictwo-to rozpowszechniony w przyrodzie związek polegający na wykorzystywaniu przez pasożyta osobnika innego gatunku- żywiciela stanowiącego dla niego źródło pokarmu i środowisk życia
tasiemiec-człowiek
motyliczka -mrówka
konkurencja-polega na współzawodnictwie między sobą o zasoby środowiska. Konkurencja jest przyczyną selekcji
szczur wędrowny- szczur śniady np. o miejsce
jelenie np. o samicę

1 5 1