Ciężar kuli metalowej w powietrzu wynosi 25N (Fg). Natomiast ciężar wypartej wody (Fw) przez to ciało wynosi 10N. Jaką wartość siły (Q) pokaże siłomierz mierzący ciężar tej kuli, gdy jest ona całkowicie zanurzona w wodzie? (Zrób obliczenia) /5N/

1

Odpowiedzi

2010-03-21T12:07:27+01:00
Witaj
dane Fg=25 N, Fw=10N
szukane Q

Prawo Archimedesa : Ciało zanurzone w cieczy traci na swym
ciężarze tyle, ile waży wyparta przezeń ciecz.

Q = Fg - Fw = 25N - 10N = 15N
Siłomierz pokaże 15N i nie może być inaczej.

Semper in altum..........................pozdrawiam