Odpowiedzi

2009-10-27T17:41:59+01:00
Oznacz to że Austria i Szwajcaria to państwa, które zadeklarowały neutralność w określonym konflikcie zbrojnym. Państwa neutralne mają obowiązek nieuczestniczenia w konflikcie zbrojnym oraz nieudzielania pomocy żadnej ze stron konfliktu. Na ich terytorium nie mogą stacjonować oddziały wojskowe państw wojujących.
2009-10-27T17:42:38+01:00
Państwo neutralne to takie państwo, które w przypadku jakiegoś konfliktu zbrojnego nie uczestniczy w nim i nie pomaga żadnej ze stron w żaden sposób, nie mogą stacjonować tam wojska państw biorących udział w konflikcie, nie można werbować tam wojska. W przypadku wojny Austria i Szwajcaria nie mogą zostać napadnięte.