Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań. Z góry dziękuję ; ) .

1.Jeden z kątów pewnego trapezu wpisanego w okrąg ma miarę 50 stopni.
Oblicz miary pozostałych kątów tego trapezu.
2.Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku S. Na okręgu tym wybieramy punkt D taki,że kąt DSA ma miarę 110 stopni.Przez punkty A i D prowadzimy styczne do okręgu,przecinające się w punkcie C. Oblicz miary kątów czworokąta o wierzchołkach A,B,C i D .

A jeżeli ktoś ma podręcznik do klasy 2 gimnazjum (wydawnictwo GWO) to zad.3 i 7 na str.170 i również zad.10 /str.171

1

Odpowiedzi

2010-03-20T19:16:33+01:00
1) Powiedzmy, że kąt 50 stopni znajduje się w lewym dolnym rogu trapezu.
Kąt który leży w lewym górnym rogu ma 130 stopni, ponieważ kąty leżące przy tym samym ramieniu dopełniają się do 180 stopni. Kąt leżąc w prawym dolnym rogu ma 50 stopni. Wynika to z zasady, że kąty leżące na przeciwnych ramionach również tworzą kąt 180 stopni. Kąt w prawym górnym rogu ma 130.