Prosze odpowiedzieć bo to jest na kartkówkę.!!Ale dobrze odp;dd
50.Co zyskała Polska poprzez Chrzest w 966 roku.?]
51.Wymie dwóch proroków większych
52.Co ważnego uczynił Jan Chrzciciel.?
53.W jaki sposób oddajemy hołd Maryi?
54.Podaj okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
55.Jaki powinien być Kościół Chrystusowy?
56.Podaj okoliczności śmerci Ojca Maksymiliana Kolbe
57.Podaj popularne określenie ks.Stefana Wyszyńskiego
58.Wymień dary Ducha Świętego.
59.Wymień uczynki miłosierdzia względem ciała
60.Wymień uczynki ciała względem duszy.
61.Kiedy obchodzimy święto Miłosierdzia Bozego?
62.Co to jest Ewangelia?
63.Miejscowość w której urodził się Pan Jezus
64.Na jakieg górze został ukrzyżowany Jezus?
65.Co to jest Konklawe?
66.Co to jest kanonizacja?
67.Wymień pięć rodzajów krzyży
68.Co jest niesione podczas procesji rezurekcyjnej?
69.Wymień części liturgii Męki Panskiej.
70.Co to jest nawrócenie?
71.Wymien ważne wydarzenia podczas liturgii słowa/we Mszy świętej
72.Wymień kilka roczników wizyty Oca św Jana Pawła II w Polsce
73.Podczas Kazania na Górze Jezus powiedział, ze blogosławieni to...
74.To oznacza skrót KKK

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T19:37:10+01:00
50. -niezależność od Niemiec
-Polska stała się dla innych krajem "poważnym" nie pogańskim
-budowa arycybiskupstw (potem)
-do Polski przyjeżdżają zakonnicy nauczający religii katolickiej
-dzięki zakonnikom ludzie poznali też jak się czyta i pisze itp.
51. Daniel i Jeremiasz
52.ochrzcił Jezusa Chrystusa w rzece Jordan
53."zdrowaś Maryjo:-modlitwa
- bez kultu Maryjnego wyznanie wiary naszej byłoby zubożone i w jakiś sposób zagrożone
54.1984 r. - został pobity i zamordowany przez SB (służba bezpieczeństwa) , stał się przez to męczennikiem (oddał życie za wiarę)
55.Nauka Kościoła Chrystusowego w Polsce opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, które stanowi jedyny i natchniony autorytet w sprawach wiary i chrześcijańskiej praktyki .
56.został zamordoway przez Niemców w Oświęcimiu trucizną, oddał życie i poszedł do celi śmierci za Franciszka Gajowniczka
57.Prymas Tysiąclecia,Ojciec Narodu.
58.dar mądrości,rozumu,umiejętności,męstwa,pobożności
59.1. Łaknących nakarmić.
2. Pragnących napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.
60.1. Grzesznych upominać.
2. Nieumiejących pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
61. II niedziela wielkanocna
62.określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.
63.Betlejem
64.golgota
65.wybór na urząd papieża kandydujących kardynałów , poprzez wrzucanie kartek do specjalnego kielicha
66.kanonizacja- uznanie kogoś na świętego (proces uznania na świętego kogoś)
67.Anch,celtycki,grecki,czerwony krzyż
68.krzyż procesyjny
69.Liturgia Słowa,
Adoracja Krzyża,
Komunia Święta,
Procesja do Grobu Pańskiego
70. proces przemiany duchowej polegający na powrocie do religii, grupy lub społeczności, którą się opuściło w przeszłości.
71.przemienienie chleba i ciała jako chleb i wino Chrystusa
-komunia święta
-błogosławieństwa
-słowo boże
-kazanie
-Ewnagelia
72.2002,1983,1999,1987,1979
73.odziedziczą królestwo Niebios ; to miłosierni i głodni sprawiedliwości
74.Katechizm Kościoła Katolickiego
2 5 2