1)uwzględnieniu 20% podatku, wyniosą 180 zł, jeśli rocznie oprocentowanie jest równe 1,5% ?
A. po roku B.po 9 miesiącach
C. po 3 miesiącach D. po pół roku2)Wskaż największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność:
2-x(-0,5+3,5) > 3x+9,2
A. 7 B.-1 C.-2 D.-5

1

Odpowiedzi

2010-03-20T23:19:58+01:00