Praca domowa!
JAKIE TO BĘDZIE RÓWNANIE???
ZADANIE Z TEKSTEM!!!TEKST BRZMI:
1.Krzyś rozbił skarbonkę i policzył, że było w niej 32zł w monetach o nominałach 2 zł, 1 zł, 50gr i 20 gr.Dwuzłotówek było dwa razy mniej niż złotówek, a pięćdziesięciogroszówek było dwa razy więcej niż złotówek,Dwudziestogroszówek było 10.Ile monet było w skarbonce?.
wynik końcowy musi wyjść:45 monet.

2

Odpowiedzi

2010-03-20T19:22:06+01:00
X - ilość monet 2 zł
2x - ilość monet 1 zł
2*2x - ilość monet 0,50 zł
10 - ilość monet 0,20 zł
2*x+1*2x+0,5*2*2x+0,2*10=32
6x+2=32
6x=30
x=5 dwuzłotówki
2x=2*5=10 złotówki
4x=4*5=20 pięćdziesięciogroszówki
5+10+20+10=45
odp: W skarbonce było 45 monet
2010-03-20T19:28:24+01:00
32zł - pieniądze Krzysia
x -ilość złotówek
0,5 - ilosć dwuzlotówek
2x - ilość pięćdziesięciogroszówek
10 - ilosc dwudziestogroszowek

x + 0,5x * 2+ 2x/2 + 10/5 = 32
x+x+x+2=32/-2
3x = 30/:3
x=10
10 +5+20+10=45

w sakrbonce bylo 45 monet.