Odpowiedzi

2010-03-20T19:26:54+01:00
- zniesienie przywilei arystokracji i poddaństwa chłopów
-zasada wolności i równości
-osoba króla jest nienaruszalna
- do króla należy wybór i odwołanie ministrów
Miałem to na lekcji i było dobrze, zatem nie ma powodów, bym nie otrzymał najj;-)
3 3 3
2010-03-20T19:29:07+01:00
Zmiany we Francji w okresie rewolucji:
-obalenia monarchii Burbonów,
-kres rządów Dyrektoriatu,
-zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku,
-nastąpiła ziana ustroju,Francja przed rewolucją była monarchią absolutną, a po rewolucji państwem demokratycznym,
-zdobycie Bastylii
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:12:21+01:00
- do władzy dopuszczono burżuazję
- wprowadzono maksimum na podstawowe produkty
- bezpłatna oświata i opieka społeczna
-obalenie monarchii absolutnej i wprowadzenie republiki
- uchwalono dekret, który znosił feudalne ciężary
- Deklarację Praw Człowieka i Obywatela,
-prawa polityczne uzyskać można niezależnie od posiadanego majątku oraz pochodzenia

1 5 1