Odpowiedzi

2010-03-20T19:28:13+01:00
Wyznacz długości boku AB trójkąta ABC, mając dane:
C=150°, AC=6√3 BC=12

AB²=(6√3)²+12²-2*12*6√3*cos150°

AB²=108+144-144√3*(-cos30°)

AB²=252+144√3*cos30°

AB²=252+144√3*√3/2

AB²=252+72√3*√3

AB²=252+72*3

AB²=468

AB=√468

AB=6√13

1 1 1