Odpowiedzi

2010-03-20T19:35:25+01:00
W=252 000 J
c=4200J/kg*stopień C
m=2kg
dT=?

Q=c*m*d.T

d.T = Q/(c*m)
d.T= 252 000J/4200J/kg*stopień C * 2kg = 30stopni C
2010-03-20T19:35:58+01:00
W=m*cw*Δt
cw = 4200 ciepło właściwe
m=2 kg
Δt = ?
W=252 kJ = 252000 J
252000 = 2*4200*Δt
252000 = 8400Δt
Δt=252000:8400 = 30 stopni
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T19:41:58+01:00
Dane
Praca grzałki W = ilości ciepła Q dostarczonego wodzie = 252000 J
m = 2 kg
cw 4200 J/kg*stC
Obliczyć
∆T = ?
Wzór
Q=m*cw*∆T
Rozwiazanie

Q=m*cw*∆T
∆T= Q/m*cw
∆T = 252000/2*4200
∆T= 30 *C
Rachunek jednostek
[∆T] = [J/kg*(J/kg*stC)] = [stC]
Odp.
Temperatura wody wzrosła o 30 *C