Zadanie 1
dany jest prostokąt o wymiarach 12m na 9m. oblicz przekątną tego prostokąta.


zadanie 2
dany jest trójkat równoramienny o podstawie 3cm i boku 4cm. wyznacz wysokość trójkąta.


zadanie 3
dany jest trójkat o bokach 7cm, 8cm i 9cm. sprawdź czy jest prostokątny

3

Odpowiedzi

2010-03-20T19:37:27+01:00
Zad.1
12² + 9² = d²
d² = 225, d>0
d=15[m]

Zad.2
1,5² + h² = 4²
h² = 13,75, h>0
h=√13,75

Zad. 3
7² +8² =? 9²
49 + 64 =? 81
113 nie jest równe 81, a więc trójkąt nie jest prostokątny.
2010-03-20T20:14:24+01:00
^2 - do potęgi 2

1.12^2+9^2=x^2
144+81=x^2
x^2=225
x=15
2. 1,5^2+x^2=4^2
2,25+x^2=16
x^2=13,75
x=3,71
3. nie jest to trójkąt prostokątny.
7^2+8^2=9^2
lewa nie jest równa prawej
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:20:19+01:00
1)
12(do potęgi2)+9(do potęgi2)=d(do potęgi2)
d(do potęgi2)=225
d=15m
2)
1.5(do potęgi2)+h(do potęgi2)=4(do potęgi2)
h(do potęgi2)=13.75
h=√13.75
3)
7(do potęgi2)+8(do potęgi2)=9(do potęgi2)
49+64= 81
L nie jest równa P
*Proszę o NAJ Potrzebne*
Pozdrawiam