A)W czasie transportu 12 ton jabłek uszkodzeniu uległo 5% owoców.Oblicz ile ważyły uszkodzone warzywa?
b)Ile pieniędzy trzeba wpłacić na konto oprocentowane na 12% w stosunku rocznym(odsetki naliczane są co roku),żeby po dwóch latach mieć 12544 złote?

1

Odpowiedzi

2010-03-20T19:45:51+01:00
1.
0,05 *12 =0,6
Odp. Uszkodzone warzywa ważą 0,6 t.

2.
0,12 *12544=1505,28
12544-1505,28=11038,72
0,12*11038,72=1324,65
11038,72-1324,64=9714,07
Odp.Trzeba wpłacić 9714,07 zł.