Zadania na równania
1.Mamy rozlać 60litrów miodu do słoików jednolitrowych i półlitrowych.Oblicz, ile większych i ile mniejszych słoików powinniśmy przygotować, aby po rozlaniu miodu :
a) słoików mniejszych i większych było tyle samo,
b) słoików półlitrowych było 3 razy tyle co słoików jednolitrowych,
c) słoików jednolitrowych było o 9 mniej niż półlitrowych.
2.Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje.Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie?
3. Piraci z łajby z tego są znani, że zawsze modnie chodzą ubrani, kiedyś nosili koszulki w paski, teraz ich oczy zdobią przepaski. Co trzeci pirat z owej załogi przepaską lewe oko ozdobił.Prawe pod taką przepaską chowa całej załogi równa połowa.Siedmiu z powodu kiepskiego wzroku nie chce przepaski na oku.I to już wszyscy - starsi i młodzi .Ilu piratów uległo modzie??
4.Siedziały wróble na strachu na wróble. Początkowo na lewym ramieniu siedziało dwa razy więcej wróbli niż na prawym.Potem cztery wróble przeniosły się z lewego ramienia na prawe i wówczas po obu stronach było tyle samo wróbli.Ile wróbli siedziało na strachu na wróble??
5. teraz jestem siedem razy starsza od mojej córki .Za 20 lat będę od niej dwa razy starsza- powiedziała pewna pani .Ile lat ma ta pani??
6.Za 3 lata Grześ będzie 3 razy starszy niż 3 lata temu .Ile lat ma Grześ??

Bardzo prosszę o pomoc..

1

Odpowiedzi

2010-03-20T19:59:48+01:00
Zadanie1
A)x - liczba słoików małych i dużych
x+0,5x = 60
1,5= 60 |:1,5
x =40
Należy przygotować 40 półlitrowych słoików i 40 jednolitrowych
B)3×0,5x+ x = 60
1,5x +x = 60
2,5x = 60 |:2,5
x = 24
3×24 = 72
odp.Należy przygotować 24 jednolitrowych słoików oraz 72 półlitrowych
C)x+0,5x-9= 60+9
1,5x = 60+9
1,5x =69 |:1,5
x = 46
46+9 = 55
odp.Należy przygotować 46 jednolitrowych słoików oraz 55 półlitrowych
zadanie2
x- liczba osób na wykładzie
1/2 x - studentów drzemie
1/3 x - studentów rozwiązuje krzyżówki
5 - czyta książkę
1- notuje
1/2 x + 1/3 x +5+1=x
1/2 x + 1/3 x -x=-6
3/6 x + 2/6 x - x =-6
5/6 x - x = -6
-1/6 x = -6 / (-1/6)
x = 36
Odp. Na wykładzie jest 36 studentów.
zadanie3
1/3 piratów nosi przepaskę na lewym oku
1/2 piratów nosi przepaskę na prawym oku
1/2 + 1/3 = 5/6 nosi przepaskę
1/6 nie nosi przepaski
1/6 całości to 7 osób
Liczba piratów; 7 x 6= 42 osoby
42-7=35
odp. modzie uleglo 35 piratow
zadanie4
x-na prawym ramieniu
2x-na lewym ramieniu
2x-4=x+4 /+4
2x=x+8 /-x
x=8
8+2*8=24
Odp.na strachu siedzialy 24 wroble
zadanie5
x - wiek pani
y - wiek córki
x = 7y
x + 20 = 2(y + 20)
x - 7y = 0 /(-1)
x - 2y = 20
-x + 7y = 0
x - 2y = 20
5y = 20 /:5
y = 4
x = 28
Odp Pani ma 28 lat
zadanie6
x - wiek Grzesia
x- 3 - wiek Grzesia 3 lata temu
x+3 wiek Grzesia za 3 lata
x+3= 3*(x-3)
x+3=3x-9
3+9= -x+3x
2x =12
x=6
Odp. Grześ ma 6 lat