Odpowiedzi

2010-04-16T10:25:33+02:00
1a
2(x+1)=x-(3-x)
2x+2=x-3+x
2x+2=2x-3
2=-3
sprzeczne równanie- nie ma rozwiazania
b
razy 9
x+2+3(x-1)=0
x+2+3x-3=0
4x=1
x=1/4
2
a
razy 2
5+x²-8=0
x²=3
x=√3 lub x=-√3
b
x(2x-1)=2(x+1)
2x²-x=2x+2
2x²-3x-2=0
Δ=9+16=25
√Δ=5
x=2 lub x=-1/2
c
4x ⁴ +3x² -1=0
x²=t i t≥0
4t²+3t-1=0
Δ=9+16=25
√Δ=5
t=-1 odpada
t=1/4
x=1/2 lub x=-1/2
d
-7x do2 -9x-1=0
3
a=11cm
b=7cm
H=4cm
h/7=h+4/11
7h+28=11h
28=4h
h=7
P=1/2*11*11
P=1/2*121
P=60,6 cm²
4
a=8cm
b=2√3 cm
α=30⁰
P=ah
sin30⁰=h/2√3
h/2√3=1/2
h=√3 cm
P=8√3 cm²
x-kawałek z podstawy ( ta w trójkacie z katem α)
cos30⁰=x/2√3
√3/2=x/2√3
2x=6
x=3 cm
y=8-3=5 cm
d-przekatna krótsza
y²+h²=d²
5²+√3²=d²
d²=25+3
d²=28
d=√28
d=2√7 cm
5
α=60⁰wiec mamy trójkat równoboczny złozony z boku b i półówek przekatnych
b=√3
zas 1/2a to wysokosc w tym trójkacie
1/2a=b√3/2
1/2a=√3*√3/2
1/2a=3/2
a=3
P=ab
P=3√3
6
r=5 cm
c=10 cm
x²+(2x)²=10²
x²+4x²=100
5x²=100
x²=20
x=√20
x=2√5 cm
P=1/2*2√5*4√5
P=√5*4√5
P=20 cm²