Odpowiedzi

2010-03-20T20:26:36+01:00
WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka, mięsa i wędlin. Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Tego dnia święcono też wodę. W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.

Tłumaczenie

EASTER, the most important and oldest Christian feast, celebrated in remembrance of Christ's Resurrection. Before we make a great Easter holiday orders not only to clean apartment gleamed. Orders also have a symbolic meaning - and sweep the winter housing, and with it all evil and disease. Holy Saturday was a day of joyful expectation. Necessarily had to spend the day with food basket. It could not run out of lamb, meat and sausages. Blessed or horseradish - because "the bitterness of the Passion and death has been vanquished by the sweetness of the resurrection, butter - a sign of prosperity - and eggs - a symbol of birth. That day also blessed water. On Easter Sunday morning the roar of firecrackers and ringing of bells had to wake up sleeping in the mountains of knights, move the hardened hearts skąpców and malicious neighbors. Expression of the Easter joy of the family may be after breakfast, shared fun - finding called rabbit, a little surprise for everyone.
45 3 45
2010-03-20T20:30:19+01:00
Easter is the oldest and most important Christian holiday. These are the holy cross commemorating the death and resurrection of Jesus Christ. Weeks preceding it, which is the time for remembering the most important events of the Christian faith is called Holy Week. Easter is a moveable feast. May fall out between March 22 and April 25.
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.
34 4 34