1. zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
a) suma liczb 3 i x
b) różnica liczb y i 5
c)różnica liczb 5 i y
d)liczba o k większa od 7
e)liczba o 8 mniejsza od n
f) liczba o n mniejsza od 8
g)iloczyn liczb 9 oraz d
h) iloczyn liczb p oraz x
i) liczba 7 razy większa niż x²
j) połowa liczby c
k) piąta część liczby m
l) liczba 3 razy mniejsza niż d²
m) jedna trzecia liczby t
n) połowa sumy liczb x i y

2. zapisz odpowiedź w postaci wyrażenia algebraicznego.
a) w klasie jest n ławek, a w każdej ławce siedzą dwaj uczniowie. Ilu uczniów jest w klasie?
b) na pilnie strzeżonym parkingu fabryki FIAT stoi m nowych maluchów. Ile łącznie kół mają te samochody?
c) pan kowalski, który zarabiał x złotych, otrzymał podwyżkę w wysokości 300zł. Ile wynosi pensja pana kowalskiego po podwyżce?
d) Pani nowak po podwyżce zarabia y złotych .Ile zarabiała przed podwyżką, jeśli wynosiła ona 350zł
e) kilogram jabłek kosztuje 2zł, kilogram gruszek 3zł. Ile kosztuje a kilogramów jabłek i b kilogramów gruszek? Ile kosztuje b kilogramów jabłek i a kilogramów gruszek?

:) ;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:05:36+01:00
Zad.1
a) 3+x
b) y-5
c) 5-y
d) 7+k
e) n-8
f) 8-n
g) 9*d
h) p*x
i) x² *7
j) 1/2 c
k) m:5
l) d²:3
m)1/3 t
n) 1/2 (x+y)

Zad. 2
a) n*2
b) m*4
c) x+300
d) y-350
e) 2a +3b , 2b+3a

Mam nadzieję, że pomogłam ;]
18 4 18
2010-03-20T20:35:36+01:00
1. zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
a) suma liczb 3 i x 3+x
b) różnica liczb y i 5 y-5
c)różnica liczb 5 i y 5-y
d)liczba o k większa od 7 k+7
e)liczba o 8 mniejsza od n n-8
f) liczba o n mniejsza od 8 8-n
g)iloczyn liczb 9 oraz d 9*d (9d)
h) iloczyn liczb p oraz x p*x (px)
i) liczba 7 razy większa niż x² 7*x² (7x²)
j) połowa liczby c c/2
k) piąta część liczby m m/5
l) liczba 3 razy mniejsza niż d² d²-3
m) jedna trzecia liczby t t/3
n) połowa sumy liczb x i y x+y/2

2. zapisz odpowiedź w postaci wyrażenia algebraicznego.
a) w klasie jest n ławek, a w każdej ławce siedzą dwaj uczniowie. Ilu uczniów jest w klasie? n*2 (2n)
b) na pilnie strzeżonym parkingu fabryki FIAT stoi m nowych maluchów. Ile łącznie kół mają te samochody? 4*m (4m)
c) pan kowalski, który zarabiał x złotych, otrzymał podwyżkę w wysokości 300zł. Ile wynosi pensja pana kowalskiego po podwyżce? x+300
d) Pani nowak po podwyżce zarabia y złotych .Ile zarabiała przed podwyżką, jeśli wynosiła ona 350zł y-350
e) kilogram jabłek kosztuje 2zł, kilogram gruszek 3zł. Ile kosztuje a kilogramów jabłek i b kilogramów gruszek?
2*a+3*b (2a+3b)
Ile kosztuje b kilogramów jabłek i a kilogramów gruszek?
2*b+3*a (2b+3a)