1. Sprawdź czy punkt A należy do wykresu danej funkcji:

a) y=3x-1 A=(-1,2)
b) y=-0,1x+2 A=(40,-2)

2. Jaką wartość przyjmuje dana funkcja dla argumentu x =5? Dla jakiego argumentu funkcja przejmuje wartość y=10?

y=4x-3

3. Oblicz miejsca zerowe funkcji:

a) y=-4x+1
b) y=-0,2x-1

z góry dzięki za rozwiązanie :)

1

Odpowiedzi

2009-10-27T17:56:05+01:00
1a)
2=3*(-1)-1
2=-3-1
2=-4 ---> sprzeczne, czyli pkt A nie należy

b)
-2=-0,1*40+2
-2=-4+2
-2=-2 ----> pkt A należy

2.
a)y=4x-3
y=4*5-3
y=20-3
y=17
odp. dla arg. x=5 funkcja przyjmuje wartośc 17


10=4x-3
4x=13 / :4
x=3¼

odp. Funkcja przyjmuje wartośc 10 dla arg.x=3¼