Odpowiedzi

2010-03-20T22:45:19+01:00
Historia naszej szkoły sięga ostatniego dziesięciolecia XIX wieku. Strzeszyn ze względu na ścisłe powiązania z Bieczem przez szereg stuleci nie posiadał oddzielnej szkoły. Około 1868 roku gmina Strzeszyn wszczęła starania o zorganizowanie własnej szkoły. Starania o szkołę trwały około 18 lat. Gmina postarała się o działkę pod budowę szkoły i z czasem przystąpiono do budowy. Budowę ukończono tak, że 1 lutego 1886 roku oddano do użytku nową szkołę, która miała nazwę Szkoła Ludowa Jednoklasowa Czterostopniowa.
Nowo wybudowana szkoła posiadała jedną klasę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła posiadała także ogród, który był wykorzystywany dla celów naukowych uczącej się młodzieży. Administracyjnie szkoła podlegała gminie w Strzeszynie i należała do Okręgu Szkolnego w Gorlicach. Jedynym nauczycielem i kierownikiem szkoły od chwili jej otwarcia była Justyna Lisikiewicz, która po wyjściu za mąż przyjęła nazwisko Majewska. W Strzeszynie w 1856 roku dzieci w wieku szkolnym było 103, a do szkoły uczęszczało 72. W 1903 roku zmieniono stan organizacyjny szkoły z jednoklasowej na dwuklasową. Oficjalna nazwa brzmiała Szkoła Ludowa Dwuklasowa Mieszana w Strzeszynie. W 1903/1904 roku Justyna Majewska występuje po raz ostatni jako kierownik szkoły i jako nauczycielka
ALBO O TO CI CHODZI

W 1923 roku nazwa szkoły została zmieniona na Szkoła Powszechna Trzyklasowa Mieszana. Od 1932 r. nazwa szkoły brzmiała: Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Strzeszynie. Sześć lat później w 1938 roku nazwę szkoły zmieniono na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia II. Taka nazwa obowiązywała do 1944 roku.
Niewiem moze to to