Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:04:52+01:00
Człowiek może wpływać na zmiany ewolucyjne poprzez zmiany genetyczne. Każda populacja ma odrębną pulę genów, zawierającą wszystkie możliwe geny zawarte w każdym locus każdego chromosomu wszystkich osobników danej populacji.
Jeżeli założymy, że nie działa dobór naturalny, nie występują w genach mutacje, nie ma przepływu genów między badaną populacją a innymi populacjami oraz nie występuje preferencja w krzyżowaniu (osobniki populacji kojarzą się losowo), to częstości alleli A i a w pierwszym i wszystkich pokoleniach tej populacji nie zmienią się i będą stałe, takie same jak ich początkowe częstości w wyjściowym pokoleniu rodzicielskim. . Tak więc za zmiany ewolucyjne odpowiadają allele.
1 5 1