Odpowiedzi

2010-03-20T20:16:13+01:00
A)
a₈-a₇=2
Różnica dwóch sąsiadujących wyrazów to różnica ciągu arytmetycznego, zatem r = 2

Teraz skorzystamy ze wzoru: an=a₁+(n-1)r

Mamy obliczyć 8 wzyraz to za n wstawiamy 8.

a8=1+(8-1)2=1+7×2=15

b) a₂=-10,a₅=-40

Korzystamy z tego samego wzoru, mamy:
a₂+3r=a₅
-10+3r=-40
3r=-30
r=-10

Korzystamy ponownie z tego wzoru:

a₈=a₅+3r=-40+3×(-10)= -40 - 30 = -70


1 5 1
2010-03-20T20:18:06+01:00
A) a8=a1+2(8-1)=1+14=15

b)
-10=a1+r
-40=a1+4r

-3r=30
r=-10
a1=0

a8=-70