Prosze o rozwiazanie zadan.Do zadan maja byc obliczenia;skad to sie wzielo ; licze na ekspertow i geniuszow


zle odpowiedzi beda usuwane

NIE SPAMOWAC

DAM NAJ

te sprawdziny znjaduja sie tutaj napewno sa tez rozwiazania:


http://fizyka.zamkor.pl/sekcja/62/portal-nauczyciela/

moze ktos ma dostep do tej strony

Jesle ktos ma to prosze o kontakt

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T01:08:01+01:00
Witaj
sprawdzian c. -
---1b. W reakcji rozszczepienia energia wiązania/1 nukleon rozpadającego się jądra jest mniejsza od energii wiązania nukleonów w powstałych jadrach.
---2a. Moderatorem w reaktorach służących do celów pokojowych jest woda, a do celów militarnych – grafit /np. w Czarnobylu, gdzie reaktory były adaptacją reaktorów militarnych/
---Energię uzyskaną w reaktorze jądrowym odbieramy w postaci energii cieplnej.

Sprawdzian D.
---1c. Pęd cząstki 0 v=0,6c wynosi 0,75 mc, bo p = mvγ = m*0,6c/0,8 = 0,75 mc
---2b. Okres obiegu cząstki naładowanej w cyklotronie o szybkości v--> c jest γ razy większy,niż dla małych szybkości, ponieważ m = γ mo.
---3d. Jeśli dla protonu Ec = 3Eo, to jego v = 2*√2 *c/3, bo mo* γ = 3mo czyli γ = 3 czyli
9 -9v2/c2 = 1 czyli 9v2 = 8c2 czyli jw.
---4a. …a jego Ek = 2Eo czyli jest 2x większa od Eo, bo :
Ek = Ec – Eo……Ec = 3Eo
Ek = 3Eo – Eo = 2Eo

Sprawdzian A
---1. We wszystkich układach inercjalnych wartość prędkości światła w próżni jest jednakowa i równa c.
Wszystkie układy inercjalne są równoważne i żadnego z nich nie da się wyróżnić za pomocą jakiegokolwiek zjawiska.
---2d. Szybkość światła wysyłanego przez pewien obiekt niebieski i mierzona przez obserwatora (1) na Ziemi i astronautę (2) w statku kosmicznym jest w obu układach jednakowa i wynosi c.
---3a. W układzie związanym ze statkiem tych dwoje drzwi zostało otwartych jednocześnie.

Sprawdzian B’
---1b. Kwant fali em może być traktowny jako cząstka o E=hc/λ i pędzie p=h/ λ
---2a. Cząstce o v << c można przypisać dł. fali λ = h/mv
---3. Współrzędne położenia cząstki x, y, z i rzuty pędu px, py, i pz na odpowiednie osie nie
mogą jednoczenie mieć dokładnych wartości x i px, y i py oraz z i pz ./ ∆x*∆px ≥ h/4π itd./.
Ponadto, jeśli cząstka przebywa w pewnym stanie energetycznym w czasie ∆t, to jej energia
może być określona z dokładnością ∆E nie większą niż to wynika z relacji
∆E*∆t ≥ h/4π / czasem tę granicę podręczniki określają jako h lub h/2pi/

………………………………………….pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości – pytaj.
2010-03-22T02:51:06+01:00
Sprawdzian B
1
v=0,6c
p=m0,6c/0,8=m6/8 c=3/4m c C)
2
gdy szybkośćc zbliża się do prędkości światła to okres obiegu będzie większy niż przy małej szybkości B)
3
2√2c/3 ?
4
Ek=E-E₀
a E=3E₀
to Ek=3E₀-E₀=2E₀
czyli jest 2 razy większa od spoczynkowe A)

Sprawdzian C
dokańczam, bo wczoraj było już za późno

1
mniejsza B
2
woda w pokojowych, w militarnych - grafit A
3
w wyniku rozszczepienia jąder atomowych
1 5 1