Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:48:13+01:00
Transfuzja krwi, przetoczenie krwi – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników.

ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA

zdolność organizmu do obrony przed antygenami. Zadaniami mechanizmów obronnych jest niedopuszczenie do wniknięcia ciał obcych, a jeśli już dostaną się do wnętrza, to odróżnienie ich od własnych substancji i unieszkodliwienie. Wyróżnia się dwa typy odporności: wrodzona (nieswoista) - działa niezależnie od układu odpornościowego, stanowi pierwszą barierę dla mikroorganizmów, pasożytów i innych ciał obcych poprzez np. odpowiednią budowę skóry i śluzówek. Nabyta (swoista) - skierowana jest przeciwko określonemu rodzajowi antygenu. Po wniknięciu ciała obcego organizm wytwarza odpowiednie immunoglobuliny, które unieczynniają antygen i oznakowują go jako ciało do unieszkodliwienia i/lub usunięcia przez inne elementy układu immunologicznego. Jest to odpowiedź czynna. Natomiast jeśli organizm otrzymał gotowe przeciwciała w postaci surowicy, to mamy do czynienia z odpornością bierną.
6 1 6