Odpowiedzi

2010-03-20T20:12:09+01:00
Do grona Dwunastu Apostołów należeli:
# Szymon, zwany Piotrem
# Andrzej, brat Szymona
# Jakub, syn Zebedeusza
# Jan, syn Zebedeusza (brat Jakuba)
(ci czterej Apostołowie byli uprzednio rybakami: Mt 4,18-22).
# Mateusz, celnik (Mt 9,9)
# Filip
# Bartłomiej
# Tomasz
# Jakub, syn Alfeusza
# Tadeusz (znany też jako Juda, syn Jakuba)
# Szymon Kananejczyk
# Judasz Iskariota - na jego miejsce Apostołowie wybrali później Macieja (opis w Dziejach Apotolskich)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:18:53+01:00
Ad1:
Apostołowie:

* Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy
* Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy
* Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
* Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba
* Filip z Betsaidy
* Bartłomiej – Natanael z Ptolemaidy
* Tomasz (zwany Didymos)
* Mateusz – Lewi, były poborca podatkowy
* Jakub, syn Alfeusza
* Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym)
* Juda Tadeusz (Judas), syn Jakuba
* Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa; po jego samobójstwie wybrany został Maciej.

ad4:
przypowieść o siewcu, o zakonnikach