Odpowiedzi

2010-03-20T20:42:34+01:00
Maryja to osoba szczególna, wyróżniona przez Boga, przez niego wywyższona, to istota boska, jednocześnie jest bliska ludziom- do niej zanoszą prośby wierni, pośrednicy miedzy Bogiem a ludźmi. Bóg i syn Boży to osoby dalekie. Matka Boska natomiast mimo swej boskości jest bliska, opiekuńcza, oddana ludziom. Treść pieśni ,,Bogórodzica" to modlitewne prośby do Matki Boskiej, aby, jako wybrana z wielu przez Boga i zjednoczona z nim w pełnieniu jego woli, pozyskała i skłoniła ku ludziom przychylność swego Syna. Matka Boska ukazana jest tu jako adresatka modłów, pośredniczka pomiędzy człowiekiem a Bogiem, zdolna do odegrania tej funkcji z racji godności przypisanych jej dogmatycznie. Chrystus, Bóg i Jan Chrzciciel współtworzą z nią krąg postaci, ku którym z kornym błaganiem zwraca się zbiorowy podmiot. Jest to pieśń poświęcona Bogu. Adresat to Maryja i Jan Chrzciciel. Prośba dotyczy dostatniego życia na ziemi i szczęścia.