1. 50g Na2O wprowadzono do wody , uzyskując 0,5 cm3 roztworu. Stężenie molowe tego roztworu wynosi...........................


2.MAsa osadu wytrąconego po zmieszaniu 300cm3 0,2-molowego roztworu chlorku baru i 500ml 0,1-molowego roztworu siarczanu (VI)potasu wynosi......................

Proszę o dokładne obliczenia do obu zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T06:29:12+01:00
Odp.1
M Na2O=2*23[g/mol]+16[g/mol]=62[g/mol];
1 [mol]Na2O - 62[g];
x [moli]Na2O - 50[g];
x=0,8[mola]Na2O;
V=0.5[cm3]=0,0005[dm3];
Cm=n/V;
Cm=0,8/0,0005=1600[mol/dm3]-dziwny wynik,nie pomyliłeś czegoś?
Może V jest inne?
Odp.2
Równanie reakcji;
BaCl2+K2SO4=BaSO4+2KCl;
n=Cm*V;
n=0,2[mol/dm3]*0,3[dm3]=0,06[mola]BaCl2;
n=0,1[mol/dm3]*0,5[dm3]=0,05[mola]K2SO4;
1[mol]K2SO4 - 1[mol]BaSO4;
0,05[mola]K2SO4 -x[moli]BaSO4;
x=0,05[mola]BaSO4;
M BaSO4=137[g/mol]+32[g/mol]+64[g/mol]=233[g/mol];
1[mol]BaSO4 - 233[g];
0,05[mola]BaSO4 - x[g];
x=11,65[g]BaSO4.
1 5 1