Odpowiedzi

2010-03-20T21:02:09+01:00
A)
Przekrój osiowy jest kołem
Ppkoła = πr²
πr² = 9π
r² = 9π/π
r² = 9
r = √9
r = 3
P = 4πr²
P = 4π*3²
P = 36π
V = 4/3π*r³
V = 4/3*27π
V = 36π

b)
V = π/6 dm³
V = 4/3π*r³
4/3π*r³ = π/6 /*6
8πr³ = π /:π
8r³ = 1
r³ = 1/8
r = ∛1/8
r = 1/2
Pp = 4πr²
P = 4π*(1/2)² = 4π*1/4 = π dm²
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T21:18:40+01:00
A. przekroj osiowy kuli ma pole powierzchni rowne 9π oblicz pole powierzchni i objętosc tej kuli
πr²=9π
r = 3
V = (4/3)π * 3³
V = (4/3)π * 27
V = 36π
P = 4π*3²
P = 36π
______________________________
B.objętosc kuli jest rowna π/6 dm³o blicz pole powierzchni tej kuli
π/6 = (4/3)πr³
(1/6) = (4/3)r³
(1/6)*(3/4) = r³
r = ³√(3/24)
r = ³√(1/8)
r = ½ dm
P = 4πr²
P = 4π(½)²
P = π dm²
1 5 1