Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:52:16+01:00
Z obchodzone 2 listopada - zaduszki

M odmawiamy ją rano i wieczorem - modlitwa

A szata, którą zakłada ksiądz - ornat

R biały pasek pod szyją księdza - koloratka

T w Piśmie Św. jest stary i nowy - Testament

W jest ich cztery Ewangelie

Y Jeden z apostołów - Szymon

C jeden z sakramentów Św - chrzest

H -wierzył w Boga,był bardzo bogaty, za niedługo stracił żone , dzieci i bogactwo, gdy już był tak biedny dalej wierzył w Boga i Bóg mu zwrócił to wszystko co mu odebrał - Hiob

W potrzebna do zbawienia - wiara

S główna (najważniejsza ) msza w niedziele- suma

T trwa 40 dni - Post

A inaczej 10 przykazań Bożych - dekalog

N wiara, .... , i miłość - nadzieja

I odmawiane są w niedzielę podczas postu -Gorzkie żale

E ta sroda rozpoczyna post - popielcowa
12 4 12
  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T21:17:24+01:00
1. Z azdrość

2. M ęczennik

3. M A ryja

4. R odzina

5. T estamet

6. W iara

7. Święt Y

8. C hrystus

9. C H rzest

10. S zabat

11. Modli T wa

12. A naniasz

13. N amaszczenie

14. M I łość

15. E wangelia

1. Herod chciał zabic Jezusa bo był?
2. Św. Szczepan?
3. Matka Jezusa?
4. Święty Józef, Maryja i Jezus?
5. Stary i nowy?
6.
7. Franciszek z Asyżu był?
8.Innaczej Jezus
9.Jezus miał go w Jordanie?
10.
11.Odmawia się ją razno i wieczorem przed pójściem spać.
12.Człowiek przestrzegający wiernie prawa?
13.Przed śmiercią ludzi ..... ksiądz
14.Związek między dwojgiem ludzi?
15..... według Marka, Łukasza, Jana i Mateusza?
13 2 13
2010-03-20T21:17:34+01:00
1.Z.wiastowanie
2.M.aryja
3.A.nioł
4.R.adosne
5.T.ajemnica
6.W.ładca
7.Y.
8.C.hrystus
9.H.omilia
10.S.iostra
11.T.eresa
12.A.men
13.N.iebo
14.I.hs
15.E.wangelia

1............Pańskie
2.Matka Jezusa
3......Gabriel
4.Tajemnice różanca: bolesne, światła, chwalebne i .......
5."Taka jest ......... naszej wiary (...)"
6.Jezus to nasz Pan i ......
7.
8.Jezus to inaczej.......
9.Inaczej Komunia
10.Zakonnica to inaczej ....... zakonna
11. Matka ...... z Kalkuty
12. Na końcu kazdej modlitwy
13. ..... i piekło
15. pismo sw
7 3 7