1.Napisz w postaci jednej potęgi wyrażenia:
a) 5³ *5⁻¹ : 5⁴
b) (₋¾) * (1⅓)⁻¹ *(₋2)⁻¹
c) 4² *8³*(0,25)²*32
d)2⁷*3⁷/6⁵

2. Przedstaw w najprostszej postaci wyrażenia:
a) [a⁸:(a*a⁵)] :[a*(a⁷:a⁶)]
b) [ x³*(x²)³] : [(x³)⁴:x⁵]

3. Która z liczb jest większa połowa liczby 2⁴⁰ czy czwarta część liczby 4²⁰

1
Witam.
Z jakiego podręcznika są te zadania ?
Może masz testy do zadań

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:58:35+01:00
1.Napisz w postaci jednej potęgi wyrażenia:
a) 5³ *5⁻¹ : 5⁴=5² : 5⁴=5⁻²
b) (₋¾) * (1⅓)⁻¹ *(₋2)⁻¹=(₋4/3)⁻¹ *(1⅓)⁻¹ *(₋2)⁻¹ =[-4/3*4/3*(-2)]⁻¹=(32/9)⁻¹
c) 4² *8³*(0,25)²*32=2⁴ *2⁹*(1/4)²*2⁵=2¹³*(2)⁻⁴*2⁵=2¹³*(2)¹=2¹⁴
d)2⁷*3⁷/6⁵=2⁷*3⁷/2⁵*3⁵=2²*3²=6²

2. Przedstaw w najprostszej postaci wyrażenia:
a) [a⁸:(a*a⁵)] :[a*(a⁷:a⁶)]=[a⁸:(a⁶)] :[a*(a¹)]=[a²] :[a²]=1
b) [ x³*(x²)³] : [(x³)⁴:x⁵]=[ x³*(x⁶] : [(x¹²:x⁵]=[ x⁹] : [(x⁷]= x²

3. Która z liczb jest większa połowa liczby 2⁴⁰ czy czwarta część liczby 4²⁰
połowa liczby 2⁴⁰=2⁻¹*2⁴⁰=2³⁹
czwarta część liczby 4²⁰=1/4*2⁴⁰=2⁻²*2⁴⁰=2³⁸
połowa liczby 2⁴⁰ > czwarta część liczby 4²⁰

8 4 8