1. Dokończ i uzgodnij cząsteczkowe równania reakcji.

a) Ca(OH)2 + HNO3 -> ....................
b) Ba(OH)2 + HCl -> ....................
c) NaOH + H3PO4 -> ....................
d) KOH + H2S -> ....................
e) MG(OH)2 + H3PO4 -> ....................

2. Zapisz równania reakcji, za pomocą których można dokonać przemian przedstawionych na schemacie. Podaj nazwy związków A, B i C.

Ca +O2 -> A +H2O -> B + CO2 ->

3. Napisz równania reakcji dysocjacji podanych związków.

a) azotan(V) glinu
b)siarczan(IV) sodu


Będę wdzięczna za chociaż jedno zadanie, jednak najbardziej zależy mi na zad. 1. :)1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T22:15:50+01:00
1.
a) Ca(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
b) Ba(OH)₂ + 2HCl -> BaCl₂ + H₂
c) 3NaOH + H₃PO₄ -> Na₃PO₄ + 3H₂O
d) 2KOH + H₂S -> K₂S + 2H₂O
e) 3Mg(OH)₂ + 2H₃PO₄ -> Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O

2.
Ca + O₂ -> CaO + H₂O -> Ca(OH)₂ + CO₂ -> CaCO₃ + H₂O

A - tlenek wapnia
B - wodorotlenek wapnia
C - węglan wapnia

3.
a) Al(NO₃)₃ -> Al ³⁺ + 3NO₃ ⁻
b) Na₂SO₃ -> 2Na ⁺ + SO₃ ²⁻