Odpowiedzi

2010-03-20T21:17:14+01:00
FeCl2 + 2Na---->2NaCl + Fe
4Na +O2----->2Na2O
2Al2O3 ------>4Al+3O2
PbS + 2HCl ------>PbCl2 +H2S
Ca +H2S-----> Fe2S3 + H2 - tu jest coś nie tak albo w substratach albo w produktach
2010-03-20T21:17:19+01:00
FeCl₂ + 2 Na -> 2 NaCl + Fe
chlorek żelaza (II) reaguje z sodem dając chlorek sodu i żelazo

4 Na + O₂ -> 2 Na₂O
sód reaguje z tlenem dając tlenek sodu

2 Al₂O₃ -> 4 Al + 3 O₂
tlenek glinu rozkłada się na glin i tlen

PbS + 2 HCl -> PbCl₂ + H₂S
siarczek ołowiu reaguje z kwasem solnym dając chlorek ołowiu i siarkowodór

nie wiem jak miało być w ostatniej, bo dla mnie to są dwie różne reakcje, więc piszę obydwie:
Ca + H₂S -> CaS + H₂
wapń reaguje z kwasem siarkowodorowym dając siarczek wapnia i wodór
2 Fe + 3 H₂S -> Fe₂S₃ +3 H₂
żelazo reaguje z kwasem siarkowodorowym dając siarczek żelaza (III) i wodór

:)
1 4 1