Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T23:18:35+01:00
1. Czynności życiowe bakterii:
a)odżywianie:
*samożywne:
-fotosynteza(bakterie purpurowe i zieleniejące)
-chemosynteza(np.:bakterie siarkowe,metanowe)
*cudzożywne:
-pasożyty:zdobywają pokarm od innych, żywych organizmów np.:gronkowce, paciorkowce, dwoinka zapalenia płuc, krątek blady-syfihilis, przecinkowiec cholery.
b)oddychanie:
*tlenowe(z użyciem tlenu).
*beztlenowe(fermentacja).
c)rozmnażanie:
*bezpłciowe-przez podział komórki.
*płciowe(przez wymiane materiału genetycznego,czyli fragmentu nukleoidu).

2.Oddychanie wewnątrzkomórkowe prokariotów:
Prokarioty mogą uzyskiwać energię przydatną metabolicznie poprzez oddychanie z udziałem tlenu lub innych substancji (związki azotu, siarki, żelaza itp.). Część mikroorganizmów stale lub okresowo żyjących w warunkach beztlenowych produkuje ATP jedynie na drodze fermentacji. Procesy biochemiczne związane z utlenianiem związków organicznych przebiegają w cytoplazmie oraz na błonach komórkowych. Fermentacje i oddychanie substancjami innymi niż tlen są prawdopodobnie ewolucyjnie starsze, ze względu na brak tlenu w pierwotnej atmosferze Ziemi.Prokarioty, które do uzyskania energii potrzebują tlenu, określa się nazwą aeroby. Produktami reakcji oddychania komórkowego u tych organizmów są woda i dwutlenek węgla. Prokarioty stale lub okresowo żyjące bez tlenu to względne lub bezwzględne anaeroby. W przypadku oddychania substancjami innymi niż tlen produktem oddychania jest CO2 oraz związki zredukowane. Fermentacje, które są najmniej wydajnym sposobem produkcji energii metabolicznej, prowadzą do powstawania wielu różnych związków organicznych.