1.Dokonaj podziału tkanki nabłonkowej ze względu na kształt komórek, które ją budują.
2.Dokonaj podziału takanki nabłonkowej ze względu na ilość warstw komórek, które ją budują.
3.Dokonaj podziału tkanki nabłonkowej ze względu na pełnione przez nią funkcje.
4.Wymień 3 miejsca występowania tkanki nabłonkowej.
5.Uzupełnij zdania.
a)Tkankę chrzęstną budują komórki.........., które mieszczą się w .......
Pomiędzy nimi znajduje się duża ilość elastycznej i sprężystej....., dzięki temu tkanka chrzęstna jest..... Występuje ona na przykład w ...........

b)Tkanka kostna składa się z substancji............przesyconej ............ oraz włóknami...........Dzięki takiej budowie jest.........................
c)Tkanka tłuszczowa zbudowana jest z komórek, których prawie całę wnętrze wypełnia.................Jądro i cytoplazma są zepchnięte na obwód komórki.Rolą tej tkanki jest........................................

d)Krew jest tkanką łączną.............Specyficzna budowa pozwala jej pełnić funkcje takie jak:.........................................
6.Opisz rolę tkanki mięśniowej.
7.Opisz rolę tkanki nerwowej.
8.Wymień elementy budowy tkanki nerwowej i podaj ich rolę.

proszę o pomoc!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T21:25:30+01:00
1. płaski, sześcienny lub walcowaty
2. jednowarstwowy i wielowarstwowy
3. gruczołowy, rzęskowy...
4. > tam, gdzie zachodzi wchłanianie różnych substancji
> w miejscach, które wymagają ochrony
> nerki, płuca...
5. ...chrzęstne; ...jamkach; ...substancji międzykomórkowej; ...przegrodzie nosowej;

...międzykomórkowej; ...związkami mineralnymi;...białkowymi;...twarda;

...duża kropla tłuszczu; ...magazynowanie substancji odżywczych;

6. Kom. tkanki mięśniowej umożliwiają ruch organizmu oraz transport różnych substancji w jego wnętrzu. Warunkują też prawidłowy przebieg niektórych czynności życiowych.

7. > organizują i nadzorują wiele czynności organizmu
> wytwarzają, odbierają, analizują i przewodzą sygnały o stanie otoczenia oraz samego organizmu.
8. dendryty , akson, osłonka (osłania akson, zabezpiecza przed uszkodzeniem oraz zapewnia szybkie przesyłanie impulsów nerwowych) oraz rozgałęzienia aksonu(łączą się z dendrytami innych neuronów).
33 3 33