1.Ciało znajdujące się na wysokości 8 metrów, spada swobodnie. Oblicz jaką będzie miało prędkość na wysokości 3 metrów.
Zad.2
Oblicz jaką długość powinno mieć ramię dźwigni dwustronnej na którą działa siła 12N,aby pozostała ona w równowadze jeżeli ma drugie ramię o długości 4 m działa siła 8N.

2

Odpowiedzi

2010-03-20T21:26:52+01:00
1. s= 8m- 3m
s= 5m
V= a* s
V= 10 m/s<kwadrat> * 5m
V= 50m/s

2. Powinno mieć długość 6m.
2010-03-20T21:33:53+01:00
Zad1
dane:
g=10N/kg
h=8m
h 1=3m
szukane :
V1=?
E k=Ep
m (V1)2 /2=m *g *(h-h1) /:m
(V1)2 /2=g *(h-h1) /*2
(V1)2=2g *(h-h1)
(V1)2=2 *10N/kg (8m-3m)
(V1)2=20 *5
(V1)2=100
V1=10m/s
odp: na wysokości 3m ciało ma prędkość 10m/s
zad 2
dane:
F1=12N
F2=8N
b=4m
szukane:
a=?
dla dżwigni dwustronnej zachodzi równość
F1 *a =F2 *b /:F1
a=F2 *b/F1
a=8N *4m/12N
a=32/12 [m]
a=2 i 2/3 m