Odpowiedzi

2010-03-20T21:34:10+01:00
Skawiński Aspinwall,
Konsula Stanów Zjednoczonych w Panamie
Mr. Izaak Falconbridge

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na stanowisko Latarnika w Aspinwall.Mam 72 lata,pracowałem w wielu zawodach a więc jestem bardzo doświadczony przyczyni się to do lepszego wykonywanie przeze mnie pracy na latarni.Jestem osobą bardzo sprawną jak na swój wiek,lubiącą rytynę.Poza tym jestem obowiązkowy, odpowiedzialny i jestem sumienny w wykonywaniu codziennych obowiązków. Stanowiskiem latarnika jestem szczególnie zainteresowany z uwagi na spokojny charakter pracy. Serdecznie dziękuję za rozpatrzenie mojej kandydatury. Z wyrazami szacunku Skawiński.
4 3 4