Za zmyślanie odpowiedzi spam, za wszystkie wyrazy naj :)
wpisz brakujące wyrazy:

podczas okupacji w czasie II WŚ, w ramach Polskiego Państwa ..........., funkcjonowała ............ Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, która organizowała administrację ........... i starała się stworzyć warunki do objęcia władzy po wojnie. Po 1945 roku przyjęto wzorce ............ w postaci stworzenia systemu .......... narodowych. W PRL przy obsadzaniu stanowisk administracyjnych obowiązywała zasada .................

1

Odpowiedzi

2010-03-20T21:32:34+01:00