Ala chce rozlać 8 litrów soku malionowego do słokików w kształcie graniastosłupaprawidłowego sześciokątnego , których wysokość jest równa dłuższej przekątnej podstawy . Czy wystarszczy 26 słokików jesli wysokość każdego z nich wynosi 0,8dm ??przyjmij ze pierwisatek z 3 wynosi 1,7.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T21:16:47+01:00
H=0,8dm=8cm
2a=h
a=4cm
P=6*4²√3/4=6*16√3/4=6*4√3=24√3=40,8cm²
V=40,8cm²*8cm=326,4cm³
326,4cm³*26=8486,4cm³=8,4864dm³≈8,5l
odp: nie wystarczy 26 sloików
1 3 1