Uzupełnij zdania używając właściwej formy czasu Past Continuous czasowników podanych w nawiasach.Słowo ,,not"w nawiasie oznacza,że należy zbudować przeczenie.
1.Lucy..........(carry)a tray of glasses whem shi tripped.
2.You.......(have)a shower when Sophie called.
3.Sorry.Could you repeat that?I.......(not listen)
4.I couldn't come out last night because I .............(work)late

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-27T17:53:29+01:00
Was carrying
was having
wasn't listening
was working
1 1 1
2009-10-27T17:54:33+01:00
1. carren't
2.haven't
3. don't listen
4. don't works
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2009-10-27T17:56:43+01:00
1.Lucy was carrying tray of glasses whem shi tripped.
2.You were having a shower when Sophie called.
3.Sorry.Could you repeat that?I wasn't listening.
4.I couldn't come out last night because I was working late.
1 1 1