Zadanie1
a)Jakie cechy na wielkość wektorowa?
b)Czy prędkość ciała jest wielkością wektorową?Odpowiedź uzasadnij.
c)Co to znaczy , że prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest stała?

Zdanie 2
Czy prędkość ,, tresowanej " mrówki wędrującej po obwodzie trójkąta ze stałą szybkością jest stale taka sama?

Zadanie 3
Samochód jedzie kręta górska drogą ze stała szybkoscią.Czy jego prędkość jest też stała?

1

Odpowiedzi

2009-04-20T19:56:35+02:00
Zad1
a)
-punkt przyłożenia,
-kierunek(poziomy, pionowy)
-zwrot(w prawo, w lewo, w górę, w dół)
-wartość
b)prędkośc jest wielkością wektorową, ponieważ ma kierunek.
c) wraz ze wzrostem czasu wzrasta przebyta droga
21 4 21