Średnia wzrostu 12 osób jest równa 185cm.Jeśli weźmiemy pod uwagę również trzynastą osobę, średnia wzrostu jest równa 183cm. Oblicz wzrost trzynastej osoby.
powinno wyjść 159cm.


Oblicz średnią arytmetyczną danych liczbowych.
xi =1-3,4-6,7-9,10-12,13-15,16-18
ni= 5 , 4 , 1 , 3 , 2 , 1

1

Odpowiedzi

2010-03-20T21:27:43+01:00
1) (12*185+x)/ 13=183 => x=1,59m
1 4 1