Odpowiedzi

2010-03-20T21:44:24+01:00
Budowa wewn.: skorupa ziemska,płaszcz zewn.,płaszcz wewn.,jądro zewn.,jądro wewn. Jądro wewn. jest zbudowane z żelaza i niklu. Jądro zewn. ma właściwości cieczy.
Skały w stanie płynnym występujące w płaszczu zewn. Ziemi to magma.
Skorupa ziemska+górna częśc płaszca zewn. tworzy sztywną litosferę.Minerały-to pierwiastki i związki chemiczne, powstające w przyrodzie w sposób naturalny.Stanowią podstawowy składnik skorupy ziemskiej.Skupiska minerałó nazywamy skłami.
Skłały magmowe:
-głebinowe:granit,gabro
-wylewowe:bazalt,andezeryt
SKAŁY OSADOWE:
okruchowe:-luźne:ił,piasek,less,żwir
-zwięsłe:piaskowiec,zlepieniec
-chemiczne:sol kamienna,sól potasowa,gips,wapień
-organiczne:torf,wapień,węgiel brunatny,węgiel kamienna

-przeobrażowe:marmur,gnejs,kwarcyt
2 5 2