Odpowiedzi

2010-03-20T22:04:16+01:00
Wiersz Jana Kochanowskiego pt.:,,Czego chcesz od nas Panie" składa się z siedmiu strof, każdy zawierający po cztery wersy. Charakterystyczną cechą budowy tego wiersza jest zastosowanie średniówki przez autora.
Z treści utworu J.Kochanowskiego wynika, że jest to hymn ku czci Boga.
Pierwsza strofa mówi o wszechobecności Boga na świecie. Druga, czwarta, piąta i szósta strofa opisują opisują Jego nieograniczoną władzę. W trzeciej zwrotce ukazano Boga jako artystę. W ostatniej siódmej zwrotce poeta prosi, aby pan Bóg nadal opiekował się światem.
W tym wierszu adresatem jest Bóg, przedstawiony jako stwórca, dobrodziej świata i człowieka. Nadawcą jest chrześcijanin ufający w dobroć i opiekę Boską. Autor wiersza przedstawił świat jako doskonały i piękny.

Środki poetyckie:
Epitety: ,,hojne dary" , ,,przystojniejszej ofiary" , ,,wszystkiego świata" , ,,złotymi gwiazdami" , ,,nieobeszłej ziemi" , ,,Twoim rozkazaniem" , ,,zamierzonych granic" , ,,wód nieprzebranych" , ,,wielką hojność" , ,,biały dzień" , ,,noc ciemna" , ,,swoje czasy" , ,,rozliczne kwiatki" , ,,kłosianym wieńcu" , ,,jabłka rozmaite" , ,,Twej łaski" , ,,nocna rosa" , ,,zagorzałe zboża" , ,,Twoich rąk" , ,,wszelkie źwierzę" , ,,swej zywności" , ,,Twej szczodrobliwości" , ,,nieśmiertelny Panie" , ,,Twoja łaska" , ,,Twa dobroć" , ,,niskiej ziemi" , ,,skrzydłami Twemi" .
Anafora:
,,Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?",
,,Tyś pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował",
,,Tobie k'woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k'woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi."
19 3 19