1.Hasła polskiego pozytywizmu(praca organiczna,praca u podstaw,emancypacja kobiet).
2.Jakie gatunki funkcjonowały w tej epoce(co to nowela,co to powieść...realistyczna...)
3.Co to jest realizm i naturalizm.
4.Określ problematykę noweli Elizy Orzeszkowej "Gloria victis".
5.Jaką role w Zbrodni i karze odegrał Porfiry Pietrowicz.
6.Zinterpretuj tytuł "Lalka".
7.Jaką rolę odegrał Rzecki w " Lalce".
8.Obraz społeczeństwa w "Lalce".
9.Język "Potopu"Henryka Sienkiewicza.
10.Synonimy,anonimy.
11.Rodzaje stylów językowych?

1

Odpowiedzi

2010-03-21T10:22:56+01:00
1. praca u podstaw - zapewnieni najniższym warstwom społecznym oświaty.
praca organiczna - uprawnienie funkcjonowania społeczeństwa poprzez unowocześnienie przemysłu, rolnictwa i handlu.
emancypacja kobiet- zrównanie praw kobiet i mężczyzn.
2.


3. Realizm - kierunek w literaturze i sztuce powstał ok. 1850 roku , objął swym działaniem przede wszystkim epikę. Jego podstawę stanowi estetyka mimetyczna ( mimesis- naśladownictwo). przedmiotem naśladownictwa jest współczesny dla twórcy i odbiorcy, którzy są przeciętnymi ludźmi. W realizmie narrator jest wszechwiedzący, kompozycja zamknięta, rożne odmiany języka.
Naturalizm - metoda twórcza i prąd w sztuce. Naturalizm charakteryzuje się radykalnym stosunkiem do ukazywania prawdy w utworze literackim. Prawda o człowieku i świecie ma się opierać na obserwacji, doświadczeniach, dokumentach, eksperymentach na zwór nauk przyrodniczych (ścisłych). Oparcie się na Darwinowskiej koncepcji ewolucji (teoria o dziedziczeniu cech) . Naturaliści opiewają się w ukazywaniu prawdy o człowieku .
8. mieszczaństwo- realizują hasła pozytywistyczne przede wszystkim równouprawnienie i współpracę różnych naródów zamieszkujących Ziemie Polskie. Mieszczaństwo tworzą żydzi oraz Niemcy, którzy czują się Polakami, są patriotami, są świadomi politycznie ( chcą zjednoczenia Polski). Są oni uczciwymi kupcami chcą się zasymilować z Polakami, ale spotykają się na opór ze strony Polaków. Razem się wspierają ( Niemcy i żydzi ) nabierają pozycję w kraju - zdobywają ją poprzez rzetelną i uczciwa i rzetelną pracę . Mimo, że mieszczaństwo chce dobrze to i tak nie uda im się zjednoczyć Polski i nie stanową podstaw by wprowadzić hasła pozytywistyczne.
- proletariat miejski - to przede wszystkim studenci, którzy sa przyszłą elitą społeczną są przedstawieni w sposób karygodny jako pajace. Kolejną osobą jest Maria młoda prostytutka - Wokulski pomógł jej zerwać z wcześniejszym życiem. Wychodzi za mąż za Węgiełka. Rownież ta grupa nie jest w stanie wprowadzić haseł pozytywistycznych. Prus nie widzi w nich nadzieji,że dzięki nim będzie lepiej w Polsce, że ją zmienią i wprowadzą hasła pozytywistyczne.
Arystokracja - elita społeczna nie zajmuje się Polskim społeczeństwem widzą tylko siebie i tylko dla siebie powiększają majątek. Prus nie widzi w nich nadzeji i nie widzi, żeby oni wprowadzili hasła pozytywistyczne.