1.Dlaczego świat domaga się wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze? (aby był świętym)
2. Jan Paweł II "ojciec miłosierdzia " wobec Boga i każdego człowieka
3.Myśli Jana Pawła II skierowane do młodzieży (wybrane myśli w czasie pielgrzymek do kraju)

Proszę o udzielenie odpowiedzi przynajmniej na jedno z tych tematów. Chce aby była to forma wypracowania, wypowiedzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T22:47:52+01:00
Temat 2 .

Papież Jan Paweł II często mawiał '' młodzież jest nadzieją Kościoła '' i namawiał młodzież do budowania ''cywilizacji miłości '' . Młodzież kochała papieża, a on kochał ich.
Pierwsze spotkanie z młodzieżą na ziemi ojczystej odbyło się 3 czerwca 1979r. w Warszawie. Powiedział wtedy : '' nie tylko dla was jest to spotkanie jest wielkim wzruszeniem. Dla mnie również. Pragnąłbym zbliżyć sie do każdego z was, każdego z was przygarnąć. ''
Ojciec Święrty odwiedził jeszcze tego samego dnia młodzież w Gnieźnie. '' Widać, że się rozumiemy od pierwszego słowa. Skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić w języku tego kraju. '' Całe wystąpienie poświecił kulturze.
Trzecie spotkanie odbyło się podczas 2 pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Ojciec Święty przywitał młodzież na Jasnej Górze 18 czerwca 1983 r. '' Pani Jasnogórska jest nauczycielką pięknej miłości dla wszystkich . ''
Czwarte spotkanie odbyło się 9 czerwca 1987 r. w Tarnowie. Przemawiał z okna siedziby biskupiej. '' Nigdy tu, w tym oknie, nie stałem. Musiałaem ciężko pracować na to, żeby w tym oknie stanąć. Jaki z tego wnisek ? Taki, że już dziś zależe od polskiej młodzieży. ''
Po raz piąty papież spotkał się z młodzieżą w Krakowie, 10 czerwca 1987r.
Szóste spotkanie odbyło się 7 czerwca 1991r. w Płocku. Spotkanie poprzedziły okrzyki : '' NIech żyje papież '' Ojciec święty odpowiedział na to słowami : '' Papież jeszcze jakoś żyje i dokąd Pan Bóg pozwoli, to jeszcze będzie żył. Nie dłużej. ''
Po raz siódmy papież spotkał się z młodzieżą z całęgo świata, 14 sierpnia 1991r. na Jasnej Górze. Między innymi była młodzież : Białoruska, Rumuńska, Węgierska oraz mieszkańcu Czechsłowacji, czyli krajów, które uwolniły się od rządów komunistycznych.
Ósme spotkanie odbyło się 15 sierpnia 1991 r. '' Serce moje napełnia się miłością - mówił papież - gdy widzę was razem, drodzy młodzi przyjaciele, gdy widzę was razem zjednoczonych wiarą w Chrystusa. ''
Kolejne spotkanie odbyło się 3 czerwca 1997 r. w Poznaniu. '' Bądźcie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na codzien. ''
Trzy ostatnie spotkania odbyły się w 2002 r. podczas 9 i ostatniej pielgrzymki do Polski. Wszystkie trzy odbyły się w Krakowie . Papiez przypomniał, że od pierwszego spotkania w 1979 r . minęło 23 lata i jemu 23 lata mu przybyło.