Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-28T07:01:04+01:00

Przedsiębiorczość jest cechą charakteru przedsiębiorców.
Jest kilka przymiotów charakteru i etyki pracy, które są wspólne dla odnoszących sukcesy przedsiębiorców. Pasja, Wizja, Koncentracja, Odwaga, Wola to właśnie kilka kluczowych przymiotów mających powodzenie przedsiębiorców. Mogą mieć utajone przymioty, które mogą być wydobyte i rozwinięte poprzez używanie kilku technik. Typowo, odnoszący sukcesy przedsiębiorcy dzielą następujące przymioty charakteru:
• Zdolny by się odbić: osoba, która może poradzić sobie z pomyłkami i mieć śmiałość by spróbować znowu;
• Wszechstronny: osoba, która może wykonać produkt, promować go, sprzedać go i policzyć pieniądze;
• Zorientowany na rezultaty: Zrobienie pomyślnego interesu wymaga energii, która pochodzi tylko z wyznaczenia celów i zadań oraz odczuwania przyjemności z ich osiągnięcia;
• Innowacyjny: Nie „wynalazca” w tradycyjnym sensie, ale osoba, która jest zdolna stworzyć nową niszę w rynku, często niszę niewidzialną dla innych;
• Podejmujący ryzyko zawodowe: Odnieść sukces znaczy podjąć określone ryzyka. Często przedsiębiorcy, którym się wiedzie, stosują podejście „krok po kroku” do przejęcia ryzyka, na każdym etapie wystawiając się tylko na określoną ilość osobistego ryzyka i przechodząc od jednego etapu do następnego tylko wtedy, kiedy każda decyzja sie obroni;
• Całkowicie zaangażowany: Ciężka praca, energia i koncentracja to istotne elementy w profilu przedsiębiorczym.

Żeby być przedsiębiorcą, nie wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Chociaż podobno chcieć – to móc. Przedsiębiorczym człowiekiem jest ta osoba, która osiąga na rynku sukces. Można powiedzieć, że przedsiębiorczość jest w pewnej mierze wrodzoną dyspozycyjnością psychiczną, jak też nabytą w wyniku nauki umiejętnością. Tak jak w innych dziedzinach życia ludzkiego największe sukcesy odnosi ta jednostka, która jest uzdolniona naturalnie, a jednocześnie posiadła określone umiejętności zdobyte poprzez naukę oraz towarzyszącą nauce praktykę. Tą ostatnią rozumiemy jako zbieranie kolejnych doświadczeń w trakcie działalności rynkowej. Gotowość do współpracy z innymi to twój atut. Ta cecha będzie cię motywować do umacniania pozycji własnej firmy poprzez współpracę z podobnymi firmami w tej samej branży lub pokrewnej. Spróbuj wytypować organizacje, z którymi chętnie nawiązałbyś kontakt. Może się okazać, że firmy lub organizacje, z którymi się skontaktowałeś, właśnie ciebie potrzebują do współpracy. Warto jeszcze wspomnieć o umiejętności słuchania innych, która jest bardzo pomocna przy negocjacjach handlowych. Pomoże ci też rozwiązywać problemy związane z pracownikami. Na przykład wysłuchaj uważnie, co ma do powiedzenia o swojej pracy każdy z zatrudnionych. Dowiedz się, jak ocenia sam siebie. Powinno to być bardzo pouczającą lekcją dla ciebie, ale szczególnie dla pracowników. Oceniając grupę ludzi prowadzących swoje interesy od wielu lat, a więc tych, którym się powiodło i przetrwali pierwsze lata zbierania doświadczeń, trzeba stwierdzić, że są to ludzie o pożądanych dla przedsiębiorczości predyspozycjach, a niektórzy wręcz mają talent do prowadzenia interesów. Zatem jeżeli ktoś stwierdza, że nie posiada predyspozycji do prowadzenia przedsiębiorstwa, to może cierpliwą i mozolną pracą przyswoić sobie większość umiejętności. W przeciwnym razie będzie męczył siebie, rodzinę i kontrahentów.
Osoba posiadająca znamię przedsiębiorczości musi posiąść niezbędną wiedzę o terenie swojego przyszłego działanie, a zarazem wiedzę o rynku. Następnie musi poznać realia materiałowe, finansowe oraz psychospołeczne obejmujące ten wycinek rodzajowy rynku, który Musi mieć sprecyzowany cel, do którego zmierza przez kolejne fazy rozwoju firmy. Rozwój nie może być przypadkowy. Powinien przebiegać według określonego planu, często wieloletniego. Pracując w jakiejś branży, po upływie stosownego czasu powinieneś być ekspertem, człowiekiem znającym się na rzeczy. Stanie się tak, jeżeli będziesz poszerzał swą wiedzę, na przykład czytając literaturę fachową lub uczestnicząc w targach branżowych. Wymagaj tego samego od swojego zespołu pracowniczego. Wtedy wasza firma będzie postrzegana jako kompetentna w danej dziedzinie.
ma się stać terenem jej działania.

-Estetyka-Cecha ta może być zauważona w twoim ubiorze i ogólnym wyglądzie, wystroju biura i innych pomieszczeń firmowych, w miejscu przygotowanym do rozmów z klientami itp. Ta cecha w praktyce ma bezpośredni wpływ na jakość pracy i osiągane przychody. Z wyglądem ludzi jest podobnie jak z atrakcyjnie opakowanym towarem. Taki towar bardziej przyciąga i jest chętniej kupowany.


-niezbędną cechą składową przedsiębiorczości jest dynamizm działaniowy. Ludzie dzielą się, co łatwo zauważyć, na osoby aktywne, inicjatywne, poszukujące nowych rozwiązań w sposobach uprawiania czegoś, wykonywania lub posługiwania się czymś. Jednakże obok osób o takiej cesze - zauważamy ludzi biernych, obawiających się ryzyka płynącego z inicjatywy w dążeniu do zmian w poszukiwaniu bardziej optymalnych rozwiązań. Ludzie bierni mogą być dobrymi wykonawcami poleceń innych osób, jeśli osoby te wezmą ryzyko powodzenia danego przedsięwzięcia na własny rachunek. Osoby zaliczane do biernych pragną wysoce ustabilizowanego trybu życia, określonego schematu powtarzających się zachowań. Boją się nowości, a w warunkach niepewności co do przyszłości - popadają w popłoch. W skrajnych przypadkach osoby bierne nie mogą być wykonawcami prac i działań, które wciągają ich do współudziału nawet w niewielkim ryzyku.


-cechą, która wyróżnia przedsiębiorcę i jest związana z zachowaniem przedsiębiorczym jest zrównoważenie intelektualne i emocjonalne. Cecha ta niejako wyważa bogactwo skojarzeń myślowych, z których wyłaniają się pomysły do działań. Otóż istnieją osoby, które charakteryzuje tzw. gonitwa myśli. Polega ona na tym, że osoba taka wprawdzie posiada mnóstwo pomysłów opartych na oryginalnych skojarzeniach, jednakże żadnego z nich nie potrafi opracować bardziej dokładnie. Nawet wartościowe pomysłu porzuca w fazie wstępnego opracowania, poszukuje lepszych.
-cechą przedsiębiorczości jest zdolność przewodzenia i współpracy z innymi ludźmi. Jest to ważna cecha dość widocznie rozróżniająca ludzi. Zdolności lub umiejętność przewodzenia ludziom oraz ich organizowania musi towarzyszyć umiejętności współpracy. Umiejętność przewodzenia bez towarzyszącej cechy zwanej umiejętnością współpracy z innymi ludźmi nie zapewnia zachowania pożądanego w przedsiębiorczości. Tworzy ona bowiem zachowanie, które określa człowieka w kategorii despoty, dyktatora. Działalność rynkowa wymaga od przedsiębiorcy cierpliwości i okazywania życzliwości w nazywaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi osobami działającymi na rynku.

-cechą jest odwaga. Przedsiębiorczość związana jest z ryzykiem, a ryzyko z odwagą jego podejmowania. Odwaga wzmacnia wolę do sukcesu u przedsiębiorcy. Można dużo wiedzieć o dobrze zapowiadającym się interesie, a posiadać dostatecznie dużo obaw, aby danego przedsięwzięcia nie podjąć. Oczywiście żaden sprawny w działaniu przedsiębiorca nie wyzbywa się wszystkich obaw. Chodzi jednak o to, aby żywione obawy nie przybrały charakteru obsesji. Należy pamiętać, że w działalności gospodarczej na rynku nie ma przedsięwzięć nie zawierających w sobie żadnego ryzyka.

-cechą przedsiębiorcy jest pewność siebie. W zachowaniu rynkowym, które charakteryzuje duża liczba kontaktów interpersonalnych zarówno w obrębie zespołu tworzącego przedsiębiorstwo, jak też zewnętrznych - osoba, która posiadła wiedzę rynkową, jest dynamiczna, zrównoważona emocjonalnie, dysponuje "techniką" rozmowy, gestu, uśmiechu, zjednująca do siebie ludzi - musi być pewna siebie. Przede wszystkim przedsiębiorca w rozmowie z innymi osobami nie może okazać się przypadkowym gestem, drżeniem głosu, itp., że tak do końca nie jest pewny swojej propozycji lub podjętego działania. Następnie pewność siebie można wykazać uzasadniając propozycję działania lub samo działanie dostatecznie przekonywującą informacją statystyczną, wyliczeniem finansowym. Takie zachowanie budzi zaufanie partnerów z zewnątrz, współpracowników oraz osób przyglądających się z boku.

Przedsiębiorca musi być użytecznym dla swoich pracowników, bo daje im źródło utrzymania, a czasem możliwość realizacji własnych planów. Poprzez umiejętne zarządzanie firmą też będzie dla nich użyteczny. Jest użyteczny także dla swoich klientów i to w bardzo szerokim pojęciu tego słowa, na przykład wtedy, gdy ma monopol na jakieś usługi lub towary, bo jako jedyny w okolicy świadczy określone usługi – klienci mogą mówić wtedy: "Jak to dobrze, że taka firma tu jest". Użyteczny jeste także wtedy, gdy ciągle ulepsza swoje usługi lub produkty, a twoim celem jest zadowolenie klientów
-Następną cechą pożądaną u przedsiębiorcy jest kreatywność. Oznacza ona bycie twórczym. Dzięki niej rozwijasz się ty sam, a wraz z tobą cała firma. Twórcze pomysły możesz wdrażać w takich dziedzinach jak: obniżanie kosztów prowadzenia działalności, zwiększanie sprzedaży czy wprowadzanie nowych produktów na rynek
Powinieneś także mieć optymistyczne nastawienie do ludzi (szczególnie tych zatrudnionych) i do tego, co robisz. Trudno sobie wyobrazić pełen sukces w prowadzeniu interesów, gdy każdą lub większość spraw będziesz kwitował stwierdzeniem: “To się na pewno nie uda”. Twoje wypowiedzi o bieżących sprawach lub projekty na przyszłość powinny dawać ludziom przekonanie, że to jest możliwe, że to się uda. Nikt cię w tym nie wyręczy, a przynajmniej nie oczekuj tego od innych. Pracownicy będą patrzeć na swego przywódcę. Z drugiej strony mierz siły na zamiary i nie stwarzaj wrażenia, że twoja firma może konkurować z każdym i wszędzie, bo będziesz raczej śmieszny niż optymistyczny
Umiejętność organizowania to cecha, bez której nie można prawidłowo prowadzić przedsiębiorstwa. W przypadku jednoosobowej firmy ty sam będziesz szefem i pracownikiem, ekonomistą i finansistą, menedżerem i zaopatrzeniowcem. Te i jeszcze inne role, jakie będziesz musiał przyjąć na siebie, wymagają zorganizowania sobie czasu, aby im podołać. Kiedy zaczniesz zatrudniać pracowników, również musisz się okazać dobrym organizatorem. Ludzie, których zatrudnisz, mogą nie wytrzymać przeciążenia pracą lub braku pracy. Są to częste powody, dla których pracownicy zmieniają miejsce pracy. W związku z tym określ dokładnie kompetencje, zakres prac wymaganych od każdego członka zespołu pracowniczego oraz odpowiedzialność za wykonaną pracę. Bez wątpienia będzie to dobrze zorganizowana praca.

Ostatnią cechą jest ambicja - pokazuje ona, że dana osoba posiada dobrze opracowany plan życiowy, zna cel swoich dążeń oraz wie, do jakich osiągnięć jest zdolna. W języku socjologicznym mówi się, że osoba posiada określone ambicje zawodowe, życiowe, itp.
2 5 2