zad1 napisz wzor sumaryczny siarczku zelaza(lll)oraz zapisz reakcjeczterema sposobami
zad2napisz wzor sumaryczny siarczanu(vl)strontu oraz zapisz reakcje chemiczne nast.metodami:
a)zasada+kwas
b)tlenek metalu+tlenek niemetalu
c)zasada+tlenek niemetalu
d)metal+kwas
zad3dokoncz rownania reakcji:
a)Mg(OH)2male+H3malePO4MALE---
b)CuO+N2MALEO5MALE-----
C)Pb+H2maleCO3male----
d)Al2maleO3male+HCL---
e) KOH+H2maleSO3male---
zad4 zapisz wzory sumaryczne nastepujacych soli wchodzacych w sklad:
a)fosforytow
b)kerargirytu i chlorargirytu
c)pirotynu i trolitu
d)filtrow optycznych
e)litoponu


z gory dzieks

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T00:20:58+01:00
Zad. 1
Fe2S3 - siarczek żelaza (III)
analogicznie do poprzedniego zadania, z tym że zmieniamy współczynniki:
1. 2Fe + 3S -> Fe2S3
2. 2Fe + 3H2S -> Fe2S3 + 3H2
3. 2FeCl3 + 3Na2S -> Fe2S3 + 6NaCl
4. 2FeCl3 + 3H2S -> Fe2S3 + 6HCl

Zad.2
SrSO4 - siarczan (VI) strontu
a) Sr(OH)2 + H2SO4 -> SrSO4 + 2H2O
b) SrO + SO3 -> SrSO4
c) Sr(OH)2 + SO3 -> SrSO4 + H2O
d) Sr + H2SO4 -> SrSO4 + H2

Zad.3
a) 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 -> Mg3(PO4)2 + 6H2O
b) CuO + N2O5 -> Cu(NO3)2
c) Pb + H2CO3 -> PbCO3 + H2
d) Al2O3 + 6HCl-> 2AlCl3 + 3H2O
e) 2KOH + H2SO3 -> K2SO3 + 2H2O

Zad.4
fosforyty - 3Ca3(PO4)2 • Ca(OH)2, 3Ca3(PO4)2 • CaCl2, 3Ca3(PO4)2 • CaF2, 3Ca3(PO4)2 • CaCO3
kerargiryt = chlorargiryt - AgCl
pirotyn = troilit - FeS
litopon - mieszanina ZnS i BaSO4

Proszę, liczę na naj :)
3 3 3