Zadania z ciepła właściwego, energii wewnętrznej.
Proszę jasno i przejrzyście. :P
Nie muszą być rozwiązane wszystkie, za najwięcej
DAJĘ NAJ !!

26. Ile energii nalezy dostarczyć na wykonanie destylacji 5l wody o temperaturze początkowej 50⁰C?
27. W pokoju do grzejników centralnego ogrzewania wpływa w ciągu jednej godziny 100l wody o temp. 80⁰C, a wypływa woda o temp. 60⁰C. Jaką ilość ciepła pobiera w ciągu doby powietrze znajdujące się w tym pokoju?
28. Silnik samochodowy o mocy 50 kW zużył 10l benzyny, przejeżdżają 100 km, z prędkością 100 km/h. Jaka część energii zamienia sie na pracę, przyjmując, że z jednego litra benzyny uzyskujemy 40 MJ energii?
29. Przy wyciąganiu z deski żelazy gwóźdź o masie 50g ogrzał się o 8⁰C. Oblicz wartość wykonanej pracy, która spowodowała jego ogrzanie.
30. Sala lekcyjna ma wymiary 8m x 5m x 4m. Jaką ilość energii należy dostarczyć, by podnieść temperaturę powietrza w sali od 15⁰C do 25⁰C?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T11:54:11+01:00
-> ZADANIE 26 <-

T₁=50°C
T₂=100°C(t.wrzenia)
c=4200J/kg°C
V=5l
m=5kg
d.T= 50stopni C (100stopni C - 50stopni C)

Q=cmdT
Q=4200J/kg*stopień C * 5kg * 50stopni C = 1050 000J

Odp. Trzeba dostarczyć 1050000J energii .

-> ZADANIE 27,28,29 <-
-------------------

-> ZADANIE 30 <-

V=8[m]*5[m]*4[m]=160[m³]
p*V=m
1,168[kg/m³]*160[m³]=m
m=186,88[kg]

Q=c*m*Δt

Q=1000[J/kg*⁰C]*186,88[kg]*(25[⁰C]-15[⁰C])
Q=1868800J=1,8688MJ

Energia potrzebna do ogrzania powietrza w sali o 10⁰C wynosi 1,8688MJ.

TU SĄ SAME ODP. :
http://www.zgapa.pl/data_files/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=3475
1 5 1