1.Wytłumacz, dlaczego wody mineralne pochodzące z różnych źródeł mają różny smak.

2.Popularnym roztworem jest ocet,jakie są składniki tego roztworu. Określ,co jest rozpuszczalnikiem,a co substancją rozpuszczoną w tym roztworze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T22:53:08+01:00
1. Z powodu różnego składu chemicznego. Znajdują się tam jony różnych pierwiastków, co sprawia, że różnie odbieramy smak. Jony Na⁺ sprawiają, że uważamy wodę za słoną, a jony Fe³⁺ powodują czucie metalicznego posmaku.

2. Składnikami octu jest woda (H₂O) oraz kwas octowy (CH₃COOH).
Substancją rozpuszczającą jest woda, a rozpuszczoną - kwas octowy.
6 4 6