Po rozległym jeziorze pływa wodolot ruchem jednostajnym. Max szybkość wodolotu = 120 km/h. Po dwoch stronach jeziora znajdują się przystanie odległe od siebie o 25 km. Wyjaśnij dlaczego rzeczywista podróż tym wodolotem musi trwac dłużej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T23:02:33+01:00
Najszybciej daną drogę można pokonać w czasie:
t = s/V = 25/120 h = 5 / 24 h

Zanim jednak osiągniemy maksymalną prędkość musimy ją osiągnąć (zakładając, że zatrzymuje się w przystani), a żeby osiągnąć ją od razu przyśpieszenie a musiałoby wynosić:
a = 120 km / 0 * s^2. W mianowniku nie może być 0, inaczej nie jest to liczba rzeczywista.

Kolejnym powodem są siły które działają przeciwnie do kierunku ruchu - siła oporu wody, powietrza oraz dodatkowe siły takie jak wiatr i pływy. Powodują one spowolnienie wodolotu, przez co nigdy nie osiągnie on minimalnego czasu.
1 1 1