W prostokącie ABCD punkt I jest środkiem boku AD, zaś punkt J jest środkiem boku AB. Punkt O jest miejscem przecięcia się odcinków Dj i BI. Jaki jest stosunek pól czworokątów AIOJ oraz BCDO ? poniżej załączam rysunek:

zad.2 .Podaj Wzór funkcji, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji
y=3x-4 i przechodzi przez punkt A=(1, -2)

1

Odpowiedzi

2010-03-20T23:07:03+01:00
W prostokącie ABCD punkt I jest środkiem boku AD, zaś punkt J jest środkiem boku AB. Punkt O jest miejscem przecięcia się odcinków Dj i BI. Jaki jest stosunek pól czworokątów AIOJ oraz BCDO ? poniżej załączam rysunek:
odpowiednie boki są proporcjonalne w skali k=1:2
więc stosunek pól wynosi:
k²=1/4
zad.2 .Podaj Wzór funkcji, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji
y=3x-4 i przechodzi przez punkt A=(1, -2)
równoległy, czyli ma taki sam współczynnik a
y=3x+b
-2=3+b
b=-5
zatem: y=3x-5
4 4 4